شورای سیاست گذاری

شورای سیاستگذاری ( به ترتیب الفبا)

رئیس : آقای مهندس طاهر موهبتی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

 

-         آقای دکتر سید مرتضی ادیانی

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران

 

-         آقای دکتر علیرضا اولیائی منش

دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت

عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

 

-         آقای دکتر مسعود پزشکیان

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

 

-         آقای دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 

 

-            آقای دکتر محمد جهانگیری

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

-         آقای دکتر ایرج حریرچی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

-         آقای دکتر علی حسن زاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

 

-         آقای دکتر مرتضی خاتمی

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

 

-         آقای دکتر داود دانش جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

-         آقای دکتر سعید داودی

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران 

 

-         آقای دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 

-         آقای دکتر حمیدرضا صفی خانی

قائم مقام معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت‌‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

-         آقای دکتر عباس عصاری آرانی

رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  

-         آقای دکتر عزت اله گل علیزاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

 

-         آقای دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

-         آقای دکتر محمد میرزابیگی

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

 

-         آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد