کنفرانس « بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19

با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت»

                                                                                                   زمستان 1399

ردیف

کمیته اجرایی

(به ترتیب الفبا)

سمت

1

رئیس

 دکتر شاهرخ رامزی

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران

2

یاسر خاتمی

مدیر کل امور مالی  و ذیحسابی سازمان بیمه سلامت ایران

3

مهدی راستگو

سرپرست  دفتر مرکزی حراست سازمان بیمه سلامت ایران

4

دکتر علی شجاعی

سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت

5

علی عادل عابدی نژاد

مدیرکل حوزه هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

6

مهندس رضا میلابی

معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بیمه سلامت ایران

7

مهدی نوروزیان

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ایران

8

محمد هاشمی

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران