مدیران، صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران گرامی

ویروس کرونا یکی از جدیدترین و خطرناکترین ویروسهای شناخته شده است که این روزها تاثیر بسیار زیادی روی کسب و کارها داشته است و خسارتهای اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کلیه کشورها و در کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ البته در بعضی کشورها این خسارات بیشتر و در بعضی دیگر کمتر است .

ریسک ویروس کرونا (Covid 19) به حدی است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. کاهش در شاخصهای بازارهای مالی جهانی را می توان علامتی برای ورود اقتصاد جهانی به یک دوره رکودی به حساب آورد. هزینه شیوع ویروس کرونا حدود 2تریلیون (دو هزار میلیارد دلار) برآورد می شود. در ایران نگرانی نسبت به شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار گذاشته است. از سوی دیگر با کاهش تقاضا، بنگاههای اقتصادی، کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند. در ایران هرچه دوره شیوع ویروس بیشتر باشد، آثار اقتصادی آن بر کسب و کارها بیشتر خواهد بود و رشد اقتصادی سالانه منفی را به همراه خواهد داشت.

این کنفرانس با محور قرار دادن تأثیرات Covid-19 بر تأمین و پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر ، بیمه‌شدگان، ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، پوشش بیمه‌ای و فناوری اطلاعات، بدنبال آن است با گردآوری مستندات، دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان محترم، زمینه‌سازی لازم را برای ارتقاء کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت فراهم نموده و از آن در جهت بهبود مداوم و اصلاحات نظام بیمه درمان کشور بهره‌برداری لازم بعمل آید.