کنفرانس

بیمه سلامت؛ همه‌گیری Covid-19

با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت

 

شیوه نگارش مقالات کنفرانس

·          عنوان مقاله با قلم میترا فونت ۱۶ و برجسته (Bold) نوشته شود. مشخصات کلیه نویسندگان در این صفحه با قلم میترا فونت ۱۲ نوشته شود.

·         تمام متون فارسی با قلم میترا فونت 12 عادی و تمام متون انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 11 تایپ شوند.

·         عناوین بخش‌ها در داخل مقاله با قلم میترا فونت 12 و برجسته (Bold) نوشته شود.

- حجم مقاله بر اساس نوع قلم و فونت و نیز نوع مقاله مورد نظر بین ۳ تا حداکثر ۱۰ صفحه باشد.

- عنوان مقاله به انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 16 و برجسته (Bold) نوشته شود.

- سایر متون انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 11 تایپ شوند.

·         شیوه طراحی و دیزاین نهایی مقالات در این کنفرانس بر اساس استایل AMA (American Medical Association) می‌باشد.

 

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات

اصول کلی:

1.      آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند، خودداری شود.

2.      مقالات با نرم افزار Microsoft word 2013 یا ویراست بالاتر تنظیم و از طریق وبگاه کنفرانس ارسال گردد.

3.      مقاله دریافتی بطور همزمان برای سایر کنفرانسها ارسال نشده باشد و در سایر کنفرانسها (حتی به زبان انگلیسی و غیره) منتشر نشده باشد.

4.       مقالات پذیرفته شده صرفاً شامل مقالات پژوهشی و مروری است.

5.      در انجام پژوهش، اصول بیانیه هلسینکی و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت شود.

6.      تداخل منافع (Conflict of Interest): نویسنده(گان) باید هرگونه ارتباط مالی یا استفاده از سایر منابع که انتشار مقاله می‌تواند به سود یا زیان آنها باشد را کتباً اعلام نموده و از کنفرانس سلب مسئولیت نمایند.

7.      نسخه برداری (Copyright): تمام محتویات کنفرانس تحت حمایت قانون حق نسخه برداری است. برداشت یا بازگویی مطالب این کنفرانس در منابع دیگر با ذکر صحیح منبع بلامانع است.

 

 نحوه تنظیم مقالات پژوهشی (Original Article)

1.      صفحه اول (عنوان) شامل عنوان مقاله، نام و نام‌ خانوادگی نویسندگان همراه با وابستگی سازمانی و نیز حتما آدرس ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول مقاله می‌شود.

2.      صفحه دوم و سوم به ترتیب شامل خلاصه فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی باشد. حجم چکیده نباید بیشتر از 350 کلمه باشد.

3.      چکیده فارسی به صورت "مقدمه، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و واژگان کلیدی" تنظیم گردد.

4.      چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در بخش‌های Introduction،Methods، Results، Conclusion و Keywords  تنظیم گردد.

5.      واژگان کلیدی (Keywords) بر اساس Mesh Style تنظیم گردد. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh)

6.      متن اصلی مقاله: اصل مقاله شامل موارد زیر است:

الف. مقدمه: یک صفحه شامل: ۱- اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس ۲- ضرورت انجام تحقیق       ۳- سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. ۴- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی ۵- هدف تحقیق به نحو روشن

ب. روش بررسی:  به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، شامل طراحی تحقیق: جزییات روش مطالعه و علت انتخاب آن (مثلاً کوهورت)- مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری. ۱- زمان و مکان( ماه و سال) اجرای پژوهش. ۲- سوژه‌ها و نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب. روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه (این قسمت بسیار مهم است و در ابتدای امر مورد داوری قرار می‌گیرد)- ملاک‌های ورود و خروج به مطالعه. ۳- نحوه جمع‌آوری اطلاعات. ۴- رعایت موازین اخلاق در پژوهش. ۵- ابزارهای اندازه‌گیری. ۶- آزمون‌های آماری. ۷- نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها (به انگلیسی نوشته شوند).

ج. یافته‌ها: شامل : ۱- رعایت اصول علمی (گزارش عدد با درصد- گزارش میانگین با حدود اطمینان ) ۲- پرهیز از نشان دادن همه یـافته‌های به‌دست آمده به‌جز یـافته‌های مهم و تعیـین‌کننـده. ۳- استـفاده منـاسب از جدول و نمودار با تعداد مناسب، ضمن این‌که نمودار باید سیاه و سفید و دو بعدی باشد و عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مقاله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب نیز باشد.

د. بحث: ۱- آثار و اهمیت یافته‌های به‌دست آمده و محدودیت آن‌ها. ۲- ذکر نتایج تحقیق مشابه دیگران و ذکر مغایرات و موارد نقض‌کننده. ۳- توضیح علت تفاوت بین نتایج این تحقیق با مقالات و تحقیقات قبلی. ۴- توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج. ۵- راهنمایی برای ادامه تحقیق خود یا دیگران.

ه. نتیجه‌گیری:  در مجموع و بطور خلاصه (در حد چند جمله) ارایه یافته اصلی و کاربردهای این پژوهش و در واقع آن‌چه که از این تحقیق به علم اضافه شده است.

 

نحوه تنظیم مقالات مروری (Review Article)

1.      این مقالات برای ارایه آخرین یافته‌های علمی درباره یک موضوع خاص باشد. ۲- نویسنده یا نویسنده گان در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر و دارای مقاله باشند. ۳- نویسنده یا نویسندگان در نگارش مقاله از متون علمی چاپ شده قبلی خود استفاده کرده باشند. ۴- خلاصه فارسی ۲۵۰-۲۶۰ کلمه و خلاصه انگلیسی ۳۳۰-۳۵۰ کلمه باشد.

2.      مقالات مروری سیستماتیک همانند مقالات پژوهشی شامل چکیده (ساختارمند)، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد. اما مقالات مروری روایی (Narrative) با مقدمه شروع شده و بر حسب موضوع مقاله موارد تعریف و بحث شده و در نهایت نتیجه گیری انجام می‌شود.

3.      در بخش چکیده انگلیسی در مقالات مرور روایی (Narrative Review) نیازی به بخش بندی چکیده نیست و مفاهیم به صورت خلاصه همراه با یک نتیجه گیری مختصر انجام گردد. اما در مقالات مرور سیستماتیک همانند مقالات پژوهشی عمل شود.  

 

ارجاعات (References)

شیوه ارجاع به منابع در مقالات کنفرانس مطابق با الگوی توصیه شده توسط کمیته بین المللی ویراستاران نشریات پزشکی (International Committee of Medical Journal Editors) است که قبلاً با نام معاهده ونکوور شناخته می‌شد. ارجاع به منابع لازم است به صورت کامل رعایت شود.

 

·         نکته: برای ارجاع به منابع باید از نرم افزار EndNote (برمبنای استایل ونکوور) استفاده شود.

 

·         شیوه انجام انواع ارجاعات:

1-  ارجاع به مقالات نشریات فارسی:

 در مقالات فارسی نام کامل نویسندگان قید می‌شود و عنوان مقاله نیز به طور کامل نوشته می‌شود :

پورموحد زهرا، دهقانی خدیجه. بررسی میزان ناامیدی و اضطراب در نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور. مجله تحقیقات پزشکی. ۱۳۸۳؛(۱)۲: ۵۲-۴۵.

۲- ارجاع به کتاب :                

نام نویسندگان مانند ارجاع به مقاله قید می‌شود. بعد از نام نویسندگان ، عنوان کتاب در جایگاه مشابه با عنوان مقاله در بخش قبلی نوشته می‌شود . مثال : نیکبخت علی رضا، صانعی اشرف السادات. روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی. تهران:انتشارات برای فردا؛ ۱۳۸۳.ص.۴۲.

۳- ارجاع به پایان نامه :

ارجاع به پایان نامه یا رساله دکتری هم مانند ارجاع به کتاب است، با این تفاوت که بعد از عنوان پایان نامه یا رساله، کلمه "پایان نامه کارشناسی ارشد" یا "رساله دکتری" داخل علامت کروشه قید می‌شود و در جایگاه مشابه با نام ناشر در ارجاع به کتاب نیز نام دانشگاه نوشته می‌شود.

حبیبی بهرام. بررسی تاثیر حضور گروه احیاء (کد۹۹) بر بالین بیماران اورژانسی بیمارستان شهید بهشتی مراغه ]پایان نامه کارشناسی ارشد[. تبریز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ ۱۳۸۶.ص۹۴-۸۷.

۴- ارجاع به اینترنت :

در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب، نام نویسنده (گان) و عنوان متن (مشابه با نام نویسنده و عنوان مقاله در ارجاع به مقاله) نوشته می‌شود .

ارجاع به اطلاعات فارسی نیز مشابه با نمونه لاتین است؛ با این تفاوت که در ارجاع به سایت وب داخل کروشه کلمه "وبگاه" ذکر می‌شود؛ به جای Update از کلمه "به روز آوری" به جای Cited از عبارت "تاریخ ارجاع" و به جای Available from از کلمه "دسترسی" استفاده می‌شود .

۵- ارجاع به مقالات نشریات خارجی :

Mathers C, Fat D, Inoue M, Rao C, Lopez A. 10 leading causes of death. Int J Epidemiol. 2008;15:175-227.

·         نام یک موسسه یا سازمان می‌تواند به عنوان نویسنده مقاله قید شود.

·         در عنوان مقاله لاتین، حرف اول عنوان، حروف اول اسامی خاص و حروف اسامی مخفف به صورت بزرگ نوشته می‌شود.

۶- ارجاع به کتاب خارجی:

نام نویسندگان مانند ارجاع به مقاله قید می‌شود. بعد از نام نویسندگان، عنوان کتاب در جایگاه مشابه با عنوان مقاله در بخش قبلی نوشته می‌شود. مثال :

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 68-2002:254.

ارجاع به کتاب یا گزارش منتشر شده توسط یک سازمان به این صورت است:

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 2000-1999. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

برای ارجاع به کتبی که تحت نظر ویراستار یا شورای ویراستاری نوشته شده باشند، بعد از عنوان کتاب، نام ویراستاری یا ویراستاران قید می‌شود. بعد از نام آخرین ویراستار در ارجاع لاتین کلمه editor  یاeditors و در ارجاع فارسی کلمه ویراستاری یا ویراستاران مانند یک نام به متن اضافه می‌شود و بعد از آن علامت نقطه می‌آید. مثال:

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

برای ارجاع به فصلی از کتاب، بعد از قید نام نویسندگان و عنوان فصل، در ارجاعات لاتین بعد از قید “In:” و در ارجاعات فارسی بعد از قید "در:" مشخصات کتاب شامل نام ویراستاران، عنوان کتاب و ...نوشته می‌شود. نوشتن شماره صفحات ارجاع در این مورد لازم است. مثال:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B,Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 113-93.

۷- ارجاع به پایان نامه خارجی :

ارجاع به پایان نامه یا رساله دکتری هم مانند ارجاع به کتاب است، با این تفاوت که بعد از عنوان پایان نامه یا رساله، کلمه "Dissertation" داخل علامت کروشه قید می‌شود و در جایگاه مشابه با نام ناشر در ارجاع به کتاب نیز نام دانشگاه نوشته می‌شود. مثال:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation].Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

۸- ارجاع به اینترنت:

مثال

Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.;c01-2000 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

در صورت ارجاع به متن نوشته شده در پایگاه وب، نام نویسنده (گان) و عنوان متن (مشابه با نام نویسنده و عنوان مقاله در ارجاع به مقاله) نوشته می‌شود .