کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19

با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت

                                                                             

محورهای کنفرانس

-         Covid-19 و تأثیرات آن بر تأمین و پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر 

-        Covid-19 و تأثیرات اقتصادی آن بر بیمه‌شدگان

-         Covid-19 و تأثیرات اقتصادی آن بر ارایه‌دهندگان خدمات سلامت 

-         Covid-19 و پوشش بیمه‌ای  

-         Covid-19 و فناوری اطلاعات