شورای سیاستگذاری (به ترتیب الفبا)

کنفرانس «بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19

با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت»

 زمستان 1399

ردیف

شورای سیاستگذاری

(به ترتیب الفبا)

سمت

1

رئیس

دکتر محمد مهدی ناصحی

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

2

دکتر علیرضا اولیائی منش

عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

3

دکتر مسعود پزشکیان

نمایندهٔ مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

4

دکتر حمیدرضا پوراصغری

معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه بودجه کشور

5

دکتر قاسم جان بابایی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر محمد جهانگیری

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

7

دکتر ایرج حریرچی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8

دکتر علی حسن زاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

9

دکتر علی اکبر حقدوست

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10

دکتر سعید داودی

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران

11

احد رستمی

مدیرکل دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

12

دکتر آرش رشیدیان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO

13

دکتر علیرضا رییسی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

14

دکتر مصطفی سالاری

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

15

دکتر حمیدرضا صفی خانی

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت‌‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16

دکتر انوشیروان محسنی بندپی

عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

استاندار تهران

17

دکتر ایروان مسعودی اصل

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

18

دکتر رضا ملک زاده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19

دکتر احمد میدری

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

20

دکتر محمد میرزابیگی

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

21

دکتر امیر نوروزی

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

22

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد