با توجه به شیوع گسترده اپیدمی Covid-19  و بمنظور بوجود آمدن فرصت مناسبتر برای ارائه مقالات، برگزاری کنفرانس بیمه سلامت؛ همه گیری Covid-19 با تاکید بر: اقتصاد نظام سلامت  به سال آینده (1400)  موگول گردید.