در قرن حاضر بیماریهای نو پدید و باز پدید در کنار سالمندی جمعیت و افزایش خانوارهای تک نفره و پدیده جهانی شدن؛ که موجب انتقال سریع بیماریهای واگیر می‌شود؛ چالش اصلی نظام های سلامت در جهان است. شوک ناشی از بیماری نوپدید کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و  تقاضا مواجه ساخته و  تعطیلی کسب و کارهای ناشی از همه گیری، منجر به تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد خانوار و کاهش تقاضا را به همراه دارد. اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه می‌کند، در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمد‌های ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با تغییر در روند هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبه‌رو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور و بدون منطق کارشناسی بشدت اجتناب شود،

دبیر علمی کنفرانس افزود؛ هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی که از کسب ‌وکارها و مردم صورت می‌گیرد، باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند. شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضرور خواهد بود و  لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که می تواند  هزینه‌های اقتصادی غیر قابل تحملی را به اقشار مختلف تحمیل نماتید.

دکتر حسن زاده بیان داشتند، کنفرانس بیمه سلامت؛ همهگیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این همه‌گیری بر نظام سلامت است  به همین منظور موضوعاتی مانند  تاثیرات همه‌گیری  Covid-19 بر تأمین و پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، بیمه‌شدگان، ارایه‌دهندگان خدمات سلامت، پوشش بیمه‌ای و نقش فناوری اطلاعات در  شرایط همه گیری بیماری،  بعنوان محورهای کنفرانس مورد بررسی و مداقه متخصصان و پژوهشگران حوزه سلامت قرار خواهد گرفت تا از این رهگذر پیشنهادهای سیاستی معقولی را از دید کارشناسی به سیاستگذاران عرصه سلامت ارائه نماید.

گفتنی است این کنفرانس در زمستان سالجاری با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور و با همت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت برگزار خواهد شد. پذیرش مقالات تا 30 آذرماه ادامه دارد و علاقمندان می توانند مقالات خوذ را از طریق وبگاه کنفرانس به نشانی https://hamayesh-nchir.ihio.gov.ir   ارسال نمایند.