لیست اخبار
کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این همه‌گیری بر نظام سلامت است

دکتر علی حسن زاده: کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آ...
اطلاعات بیشتر
1399/06/18
برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399

برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399 "بیمه سلامت؛ همه‌گیر...
اطلاعات بیشتر
1399/03/27