کنفرانس "بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19 با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت"
 تعویق کنفرانس 1
آمار بازدید
بازدید کننده امروز:124
بازدید کننده دیروز:303
بازدید کننده هفت روز گذشته:2243
بازدید کننده ماه جاری:735
بازدید کننده کل:100817
اخبار

اخبار

تعویق زمان برگزاری کنفرانس
برگزاری کنفرانس بیمه سلامت؛ همه گیری Covid-19 با تاکید بر: اقتصاد نظام س... ادامه
1399/08/24
کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این ه...
دکتر علی حسن زاده: کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آ... ادامه
1399/06/18
برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399
برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399 "بیمه سلامت؛ همه‌گیر... ادامه
1399/03/27
حامیان کنفرانس
پوستر