کنفرانس "بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19 با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت"
 تعویق کنفرانس 1
آمار بازدید
بازدید کننده امروز:273
بازدید کننده دیروز:296
بازدید کننده هفت روز گذشته:2356
بازدید کننده ماه جاری:7715
بازدید کننده کل:167485
اخبار

اخبار

تعویق زمان برگزاری کنفرانس
برگزاری کنفرانس بیمه سلامت؛ همه گیری Covid-19 با تاکید بر: اقتصاد نظام س... ادامه
1399/08/24
کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این ه...
دکتر علی حسن زاده: کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آ... ادامه
1399/06/18
حامیان کنفرانس
پوستر