کنفرانس "بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19 با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت"
 محورهای کنفرانس 07  محورهای کنفرانس 08  محور 3 کنفرانس   عنوان کنفرانس 01  محورهای کنفرانس  عنوان کنفرانس 05  عنوان کنفرانس 3
آمار بازدید
بازدید کننده امروز:14
بازدید کننده دیروز:306
بازدید کننده هفت روز گذشته:2266
بازدید کننده ماه جاری:630
بازدید کننده کل:73328
اخبار

اخبار

کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این ه...
دکتر علی حسن زاده: کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آ... ادامه
1399/06/18
برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399
برگزاری کنفرانس علمی در زمستان سال 1399 "بیمه سلامت؛ همه‌گیر... ادامه
1399/03/27
حامیان کنفرانس
پوستر