کنفرانس "بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19 با رویکرد: اقتصاد نظام سلامت"
آمار بازدید
بازدید کننده امروز:284
بازدید کننده دیروز:295
بازدید کننده هفت روز گذشته:2376
بازدید کننده ماه جاری:8066
بازدید کننده کل:203985
اخبار

اخبار

تعویق زمان برگزاری کنفرانس
برگزاری کنفرانس بیمه سلامت؛ همه گیری Covid-19 با تاکید بر: اقتصاد نظام س... ادامه
1399/08/24
کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آثار اقتصادی این ه...
دکتر علی حسن زاده: کنفرانس بیمه سلامت؛ همه‌گیریCovid-19، در صدد بررسی آ... ادامه
1399/06/18
حامیان کنفرانس
پوستر