سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران از برگزاری همایش ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » در هفته پایانی آذر ماه سال جاری خبر داد.

دکتر علی شجاعی، سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با آی‌هینا ضمن بیان این مطلب گفت: سازمان بیمه سلامت ایران ماموریت دارد برای کاهش مخاطرات مالی با گسترش و توسعه بیمه همگانی پایه سلامت، امکان بهره مندی عادلانه از خدمات مطلوب ، اثربخش و زمینه حفظ و ارتقاء سلامت را برای همه جامعه تحت پوشش فراهم کند.

 وی ادامه داد: توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت، دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت، کاهش سهم پرداخت از جیب مردم، رفع همپوشانی بیمه‌ای، بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از مهمترین رسالت‌های سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

 سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه همایش ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » در راستای اهداف راهبردی سازمان و برنامه عملیاتی سال 97 ، برگزار می‌شود، گفت: بیمه سلامت؛ تامین و پایداری منابع مالی، بیمه سلامت و پوشش همگانی، بیمه سلامت و حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر، بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت، بیمه سلامت؛  نظام ارجاع و پزشک خانواده، بیمه سلامت و ارزیابی فناوری های سلامت، بیمه سلامت و سازمان الکترونیک و بیمه سلامت و حقوق شهروندی از محورهای این همایش است.