لیست اخبار
برگزاری کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398

کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهد شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/12/15
تعویق زمان برگزاری کنفرانس

برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» به تعویق افتاد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/24
هماهنگی اقدامات اجرایی برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در جلسه پنجم کمیته اجرایی

جلسه کمیته اجرایی کنفرانس با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و آقای دکتر رامزی ( رئیس کمیته اجرایی) و سایر اعضای کمیته اجرایی بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری کنفرانس، روز سه شنبه مورخ 9/11/1397 از ساعت 11:20- 10:30 در محل دفتر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/13
برگزاری جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع »

در جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و اعضای کمیته اجرایی ، تاریخ برگزاری کنفرانس 30 بهمن و 1 اسفند سال جاری( روزهای سه شنبه و چهار شنبه) تعیین شد و عنوان همایش به کنفرانس ملی تغییر یافت. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/09/06

کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت درگفت وگو با آی هینا مطرح کرد: بررسی چالش های حوزه بیمه سلامت در همایش علمی" بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد: نقش تاثیرگذار مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه ها

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه‌ها را به عنوان اولین فعالیت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت عنوان کرد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20