لیست اخبار
اپلیکیشن جدید کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

اپلیکیشن جدید کنفرانس ملی بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/29
دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت: نظام بیمه‌ای بار اصلی پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی را بر عهده دارد

دبیر علمی کنفرانس ملی بیمه سلامت با اشاره به برگزاری این همایش درهفتم وهشتم اردیبهشت ماه سال جاری گفت: نظام بیمه‌ای بار اصلی پاسخگویی به انتظارات غیر درمانی و حفاظت آنان در مقابل ریسک مالی ناشی از بیماری را برعهده دارد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/09
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: افزایش کارآمدى و بهره ورى در بیمه سلامت مبتنى بر اجراى دانش روز و روش هاى علمى است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: یکى از دغدغه ها و نیاز مبرم امروز در حوزه بیمه سلامت تولید محتوا و دانش است؛ شاید این نقص در حوزه اقتصاد، علوم تجربى، حقوق، مالى و بیمه هاى اجتماعى کمتر باشد. این نیاز باید در حوزه بیمه سلامت پاسخ داده مى شد و به همین علت مرکز تحقیقات بیمه سلامت ایجاد شد. از طرفى افزایش کارآمدى و بهره ورى در بیمه سلامت مبتنى بر اجراى دانش روز و روش هاى علمى است. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/09
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:‏ تصور اینکه حتی از یک نفر در کشور غلفت شود، غیرقابل تحمل است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصور اینکه یک نفر در گوشه‌ای کشور باشد و ما او را نبینیم و از او ‏غفلت شود، غیر قابل تحمل است. جمعیت تعریف شده تحت پوشش بیمه سلامت باید مشخص شوند و اینکه چه خدماتی باید به آنها ارائه ‏کرد و چه کسی و با چه منابعی این کار را انجام دهد.‏ ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/09
راهکارهای اقتصادی برای تداوم پوشش بیمه همگانی در کنفرانس ملی بیمه سلامت بررسی می‌شود

وزیر بهداشت گفت: کنفرانس ملی بیمه سلامت با همت مرکز تحقیقات بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت، مجلس شورای اسلامی و ‏دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار شد و راهکارهای اقتصادی مناسب برای تداوم پوشش بیمه همگانی سلامت و جمعیت تحت پوشش که ‏مستحق خدمات رایگان هستند در این کنفرانس بررسی می‌شود.‏ ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/09
بیمه همگانی سلامت رویکرد انسانی دولت است / رویکرد مبتنی بر عقل و علم در سازمان بیمه سلامت وجود دارد

وزیر بهداشت در کنفرانس ملی بیمه سلامت : پوشش بیمه همگانی سلامت و طرح تحول سلامت، رویکرد بسیار انسانی، مهم و قابل تقدیر دولت آقای روحانی ‏است.‏ ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/09

نسخه اندروید اپلیکیشن کنفرانس ملی بیمه سلامت ، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی منتشر شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/07

برنامه کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» اعلام شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/06

جلسه دوم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398 با حضور کلیه اعضاء و نماینده مدیر عامل ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/02

جلسه کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع » در سال 1398 با حضور کلیه اعضاء و نماینده مدیر عامل بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری بهینه کنفرانس در تاریخ 98/1/26 در دفتر آقای رامزی برگزار شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1398/02/02
برگزاری کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398

کنفرانس ملی «بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در تاریخهای 7 و 8 اردیبهشت ماه 1398 برگزار خواهد شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/12/15
تعویق زمان برگزاری کنفرانس

برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» به تعویق افتاد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/24
هماهنگی اقدامات اجرایی برگزاری کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی» در جلسه پنجم کمیته اجرایی

جلسه کمیته اجرایی کنفرانس با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و آقای دکتر رامزی ( رئیس کمیته اجرایی) و سایر اعضای کمیته اجرایی بمنظور بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری کنفرانس، روز سه شنبه مورخ 9/11/1397 از ساعت 11:20- 10:30 در محل دفتر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/11/13
برگزاری جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع »

در جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و اعضای کمیته اجرایی ، تاریخ برگزاری کنفرانس 30 بهمن و 1 اسفند سال جاری( روزهای سه شنبه و چهار شنبه) تعیین شد و عنوان همایش به کنفرانس ملی تغییر یافت. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/09/06

کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت درگفت وگو با آی هینا مطرح کرد: بررسی چالش های حوزه بیمه سلامت در همایش علمی" بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد: نقش تاثیرگذار مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه ها

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه‌ها را به عنوان اولین فعالیت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت عنوان کرد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20