لیست اخبار
برگزاری جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس«بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع »

در جلسه چهارم کمیته اجرایی کنفرانس ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » با حضور آقای دکتر حسن زاده (دبیر کنفرانس) و اعضای کمیته اجرایی ، تاریخ برگزاری کنفرانس 30 بهمن و 1 اسفند سال جاری( روزهای سه شنبه و چهار شنبه) تعیین شد و عنوان همایش به کنفرانس ملی تغییر یافت. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/09/06

کارشناس مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت درگفت وگو با آی هینا مطرح کرد: بررسی چالش های حوزه بیمه سلامت در همایش علمی" بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی" مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20
معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد: نقش تاثیرگذار مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه ها

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، مطالعات و پژوهش در مدیریت هزینه‌ها را به عنوان اولین فعالیت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت عنوان کرد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/08/20
برگزاری همایش بیمه سلامت: پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

سرپرست مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت ایران از برگزاری همایش ملی « بیمه سلامت؛ پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی » در هفته پایانی آذر ماه سال جاری خبر داد. ... اطلاعات بیشتر ...
1397/06/21